864

+یه سری آدما هستند که خیلی خیلی حساس اند که بقیه در موردشون چی فکر میکنند 

مثلا اگه یه پست عاشقانه میزارند حتما پایینش ذکر میکنند که نه من عاشق نیستم و همینطوری نوشتم و ...

یا باهاشون که حرف میزنی یه موضوع بوده حرف زدیم تموم شده بعد مدام وسط حرف میگند ببین من اینطور نیستم من اصلا این کار رو نکردم !

در صورتی که اصلا ما فکر هم نمیکنیم به اون موضوع !

یه حساسیت خیلی بدی بعضیا دارند !

واقعا چرا ؟!

مهمه فکر منه غریبه در موردت ؟!

چه اهمیتی داره فکر بقیه در موردت !

بعد چنین آدمایی هم رو مخ خودشون راه میرند هم رو مخ بقیه !

واسه خودتون زندگی کنید والا زندگیتون قشنگ تر میشه 

هر آدمی شاید تو زندگیش تو مراحلی دوست داشته باشه که فلان شخصی که بهش علاقه داره یا فلان شخص مهم زندگیش در موردش فکر بد نکنه و توضیح بده براش ولی فقط اون آدم ارزش داره 

منه مجازی ارزشش رو ندارم !

اون ۵ نفر آدمی که میاند و پستات رو میخونند ارزشش رو ندارند !

اگه خوبی برا خودت خوب باش و اگه لجنی برا خودت لجن !


منبع این نوشته : منبع
بقیه ,خیلی